Praktijk voor hypnotherapie        

Prikkelbaar Darm Syndroom (ook PDS genoemd)

PDS is een verstoring van de functie van het maag-darmkanaal, met name van de dikke darm. Het is een veel voorkomende chronische darmaandoening. Naar schatting komt het bij ruim 10% van de Nederlanders voor. Bij PDS maakt de darm te veel of juist te weinig bewegingen. Hierdoor kunnen diarree of juist verstopping ontstaan. Bij ruim 60% van de mensen met PDS zijn de zenuwen in de darmwand extra gevoelig. PDS wordt steeds meer gezien als een verstoring in de hersen-darm-as, waarbij de darmen verstoorde signalen aan de hersenen geven. En de hersenen verstoorde signalen aan de darmen, of beide.               Bron: maagleverdarmstichting

Meest voorkomende klachten bij PDS zijn buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, winderigheid en/of opgeblazen gevoel. Deze klachten kunnen ontstaan doordat het maag-/darmkanaal gevoelig is voor prikkels vanuit voeding, spanning, emoties. Bijvoorbeeld iemand die iets erg spannend vindt, kan vooraf een reactie op de darmwerking krijgen en dan last van diarree of verstopping (obstipatie) krijgen.
Medische onderzoeken tonen geen afwijkingen en de diagnose luidt Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS).

Behandelprotocol hypnotherapie

In de jaren tachtig is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van hypnotherapie op de klachten van het prikkelbare darmsyndroom. Gebleken is dat het behandelprogramma positieve resultaten laat zien. Na behandeling ervaren mensen een sterke vermindering van de klachten en in meerdere gevallen zijn de klachten helemaal verdwenen.

Mede daarom is hypnotherapie sinds de jaren negentig erkend als een evidence based therapie.                

De PDS-therapie, ook wel darmmanagementtherapie genoemd bestaat uit vijf a zes sessies waarbij wordt ingezoomd op het verminderen/elimineren van de klachten.

Om in aanmerking te komen voor PDS-hypnotherapie is het van belang dat een arts vooraf de diagnose PDS heeft gesteld.

Buikpijn bij kinderen

Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen in Nederland heeft last van chronische buikpijn. Dit vaak in combinatie met een harde of juist een hele zachte ontlasting. De darmen reageren vaak overgevoelig op allerlei prikkels zoals spanningen, emoties en/of voedingstoffen. Deze klachten kunnen een kind uit balans brengen en hebben vaak invloed op het dagelijkse leven zoals bijvoorbeeld de omgang met andere kinderen en het naar school gaan.
In sommige gevallen zijn de klachten genetisch bepaald of zijn klachten begonnen na bijvoorbeeld een voedselvergiftiging. Ook stress en angst kunnen een rol spelen bij het ontstaan van klachten. Medicijnen helpen vaak niet en de arts stelt de diagnose PDS.

Behandelplan bij kinderen
Bij kinderen bestaat de behandeling uit het werken met allerlei metaforen (verbeeldingsoefeningen). Een pijnlijke buik kan bijvoorbeeld worden voorgesteld als een warme zachte buik. Met het gebruik van de eigen verbeeldingskracht kan een pijnlijke harde buik worden omgezet naar een zachte ontspannen buik. De gedachten hebben hier dan invloed op de darmwerking. Daarnaast worden diverse ademhalings- en ontspanningsoefeningen aangeboden. Deze zijn nodig om de overgevoelige reactie bij de darmwerking te verminderen.
Het programma bestaat uit een intake en ongeveer 5 sessies verdeeld over een periode van drie maanden.