Praktijk voor hypnotherapie        

Behandelwijze

Sessies en behandelplan

Ik behandel klachten in sessies van 1 uur (met eventueel een uitloop tot maximaal 1,5 uur).  


De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek gevolgd door een korte hypnotherapie-behandeling. 


Het intakegesprek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de klachten en het behandeldoel.  Aan de hand van de intake wordt een behandelplan opgesteld.


Doel van de korte hypnotherapiebehandeling is kennis te maken met hypnotherapie. 

In de tweede sessie wordt het behandelplan met de cliënt besproken. Vervolgens volgt de eerste feitelijke behandelsessie, meestal met een uitgebreide hypnotherapiebehandeling. Voorwaarde is dat zowel therapeut als cliënt zich voldoende veilig moeten voelen om oplossingsgericht te kunnen werken richting behandeldoel. 
 
Technieken

In de behandelsessies maak ik regelmatig gebruik van trance. Ik begeleid de cliënt om in een (bewustzijns)toestand te komen van grote ontspanning waarbij de aandacht volledig wordt gericht op de eigen innerlijke wereld en het eigen lichaam. Daarbij wordt gebruik gemaakt van therapeutische hypnose, waarbij de cliënt controle houdt over lichaam en geest. Therapeutische hypnose is iets anders dan een theatertrance zoals soms op tv wordt uitgezonden. 


Tijdens de trance maak ik gebruik van verschillende technieken om samen met de cliënt de klachten te onderzoeken en oorzaak- en oplossingsgericht te werken richting behandeldoel. Voorbeelden van technieken zijn regressie, werken met delen, NLP, metaforen, et cetera. Op de pagina '
technieken' worden deze technieken kort toegelicht. Er zijn ook nog enkele technieken die ik zonder hypnose toepas, zoals EMDR en speltherapie. 
 
Behandelduur / aantal sessies

Het aantal sessies hangt van verschillende zaken af zoals de aard van de klacht, de motivatie en inzet van de cliënt en de mate waarin de behandelingstechnieken aanslaan bij de individuele cliënt. Dit evalueer ik regelmatig met de cliënt en op basis daarvan stellen we het behandelplan eventueel bij. In de meeste gevallen volstaan 2 tot 8 behandelingen.